Hållbarhet

Vår syn på hållbarhet


Recruitmore har såsom alla andra bolag en påverkan på miljön. Vi tycker att det är viktigt att minska den negativa påverkan och bidra till en hållbar miljö för våra framtida generationer.

Vi tror att människor och företag som har ett fokus på hållbarhet kommer att skapa nya affärsidéer och nya jobb vilket även kommer att skapa en ekonomisk hållbarhet.

Hur vi bidrar till att minska den negativa påverkan på miljön

- Mycket få resor på vägar, vatten, räls eller i luften eftersom vi inte har några fysiska kundmöten eller intervjuer med kandidater hos våra kunder. Samtidigt intervjuar vi inga kandidater hos oss och därför behöver inga kandidater eller kunder transportera sig till oss. 

- Digital rekryteringsprocess, våra processer sker i digitala verktyg, mejl och telefoner.

- Låg pappershantering på kontoret.

- Interna arbetsmiljön som förbättras med sopsortering, återvinning och minskad energiförbrukning.