Hållbar rekrytering för miljön
Hållbarhet för alla

Vår syn på hållbarheten för miljön


Recruitmore har såsom alla andra bolag en påverkan på miljön. Vi tycker att det är viktigt att minska den negativa påverkan och bidra till en hållbar miljö för våra framtida generationer

Hur vi bidrar till att minska den negativa påverkan på miljön

- Mycket få resor på vägar, vatten, räls eller i luften eftersom vi inte har några fysiska kundmöten eller intervjuer med kandidater hos våra kunder. Samtidigt intervjuar vi inga kandidater hos oss och därför behöver inga kandidater eller kunder transportera sig till oss. 

- Digital rekryteringsprocess, våra processer sker i digitala verktyg, mejl och telefoner.

- Låg pappershantering på kontoret.

- Interna arbetsmiljön som förbättras med sopsortering, återvinning och minskad energiförbrukning.