Vi är Recruitmore

Vi tänker inte bara annorlunda. Vi gör saker annorlunda som skapar lönsamhet för alla.

Vi har en vision & mission

Vår vision består av två delar som hör ihop, det ena är att arbetsplatser i Sverige ska vara utvecklande och lönsamma för både arbetstagare och arbetsgivare. Det andra är att skapa en hållbar miljö för framtida generationer. 

Recruitmore kan inte göra allt arbete på egen hand men vi kan vara en av väldigt många som bidrar till att den här visionen uppnås. Vår mission är därför att erbjuda vår rekryteringslösning till ett så lågt pris som möjligt, till så många arbetsgivare som möjligt. 


Vår historia

2020 bestämde vi oss för att utmana rekryteringsbranschen och försöka skapa ännu mer värde åt svenska företag. Vi ansåg att branschen var för traditionell och inte minst otydlig. Därför tog vi fram ett digitalt koncept som är tydligt och lätt att förstå. I dagsläget har över 400 företag anlitat oss. 

Vår syn på hållbarhet

Recruitmore har såsom alla andra bolag en påverkan på miljön. Vi tycker att det är viktigt att minska den negativa påverkan och bidra till en hållbar miljö för våra framtida generationer.

Vi tror att människor och företag som har ett fokus på hållbarhet kommer att skapa nya affärsidéer och nya jobb vilket även kommer att skapa en ekonomisk hållbarhet.

Hur vi bidrar till att minska den negativa påverkan på miljön

- Mycket få resor på vägar, vatten, räls eller i luften eftersom vi inte har några fysiska kundmöten eller intervjuer med kandidater hos våra kunder. Samtidigt intervjuar vi inga kandidater hos oss och därför behöver inga kandidater eller kunder transportera sig till oss.
- Digital rekryteringsprocess, våra processer sker i digitala verktyg, mejl och telefoner.
- Låg pappershantering på kontoret.
- Interna arbetsmiljön som förbättras med sopsortering, återvinning och minskad energiförbrukning.