Om Recruitmore
Vi skapar en hållbarhet för människor, arbetsplatser och miljön 

Vi har en vision & mission

Vår vision består av två delar som hör ihop, det ena är att arbetsplatser i Sverige ska vara utvecklande och lönsamma för både arbetstagare och arbetsgivare. Det andra är att skapa en hållbar miljö för framtida generationer. 

Recruitmore kan inte göra allt arbete på egen hand men vi kan vara en av väldigt många som bidrar till att den här visionen uppnås. Vår mission är därför att erbjuda vår rekryteringslösning till ett så lågt pris som möjligt, till så många arbetsgivare som möjligt. 
 

Vår historia

Recruitmore är rekryteringsbranschens utmanare som vill förändra branschens prissättning eftersom vi anser att branschens kunder betalar ett överpris idag! Vi tog fram vårt erbjudande och  rekryteringslösning 2019 men teamet bakom Recruitmore har över 20 års erfarenhet av rekrytering-och bemanningsbranschen. Recruitmore är en del av Jobbakuten.

Läs gärna mer om