Vi är Recruitmore

Vi tänker inte bara annorlunda. Vi gör saker annorlunda som skapar lönsamhet för våra kunder.

Vi har en vision & mission

Vår vision består av två delar som hör ihop, det ena är att arbetsplatser i Sverige ska vara utvecklande och lönsamma för både arbetstagare och arbetsgivare. Det andra är att skapa en hållbar miljö för framtida generationer. 

Recruitmore kan inte göra allt arbete på egen hand men vi kan vara en av väldigt många som bidrar till att den här visionen uppnås. Vår mission är därför att erbjuda vår rekryteringslösning till ett så lågt pris som möjligt, till så många arbetsgivare som möjligt. 

Vår historia

Vårt team har en lång erfarenhet av rekryteringsbranschen men vi har aldrig sett någon riktigt förändring på branschens prissättning. Under 2019 tog vi modet till oss att våga utmana en hel bransch med ett helt nytt rekryteringskoncept och prissättning, allt för att kunna erbjuda den bästa och mest prisvärda tjänsten på marknaden. 

Recruitmore är rekryteringsbranschens utmanare med fokus på hållbarhet för människor, arbetsplatser och miljö. Vi tog fram vårt erbjudande och rekryteringslösning 2019 men teamet bakom Recruitmore har över 20 års erfarenhet av rekrytering- och bemanningsbranschen. 

Recruitmore i siffror

Uppdaterat 10 november 2021


2,58

år som branschutmanare

157

lyckade rekryteringar sedan starten

0

fysiska möten sedan starten