Vi är Recruitmore

Vi tänker inte bara annorlunda. Vi gör saker annorlunda som skapar lönsamhet för alla.

Vi har en vision och mission

Vår vision består av två delar som hör ihop, det ena är att arbetsplatser i Sverige ska vara utvecklande och lönsamma för både arbetstagare och arbetsgivare. Det andra är att skapa en hållbar miljö för framtida generationer.

Recruitmore kan inte göra allt arbete på egen hand men vi kan vara en av väldigt många som bidrar till att den här visionen uppnås. Vår mission är därför att erbjuda vår rekryteringslösning till ett så lågt pris som möjligt, till så många arbetsgivare som möjligt. 

Hållbarhet i fokus

Vi är ett rekryteringsföretag som fokuserar på hållbarhet för både människor och miljön. 

Läs gärna mer om vår syn på hållbarhet.

Våra kunder

Vi hjälper företag i alla storlekar, allt från enmansföretag som ska anställa sina första medarbetare till börsnoterade bolag med tusentals anställda. Våra kunder finns över hela Sverige, från Malmö i söder till Boden i norr. Oavsett hur stort vårt kundföretag är eller vilken tjänst som ska rekryteras så är priset alltid detsamma.

Läs gärna mer om våra kunder och våra erfarenheter