Vi är Recruitmore

Vi tänker inte bara annorlunda. Vi gör saker annorlunda som skapar lönsamhet för alla.

Vi har en vision och mission

Vår vision är att arbetsplatser i Sverige ska vara utvecklande och lönsamma för både arbetstagare och arbetsgivare, vilket givetvis leder till att vi alla blir vinnare. För att uppnå vår vision vill vi skapa lägre kostnader för företag samtidigt som de får duktiga medarbetare som kan skapa långsiktig lönsamhet. Vår mission är därför att erbjuda enkla och effektiva rekryteringstjänster till ett så lågt pris som möjligt,till så många företag som möjligt. 

Hållbarhet i fokus

Vi är ett rekryteringsföretag som fokuserar på hållbarhet för både människor och miljön. 

Läs gärna mer om vår syn på hållbarhet.

Våra kunder

Vi hjälper företag i alla storlekar, allt från enmansföretag som ska anställa sina första medarbetare till börsnoterade bolag med tusentals anställda. Våra kunder finns över hela Sverige, från Malmö i söder till Boden i norr. Oavsett hur stort vårt kundföretag är eller vilken tjänst som ska rekryteras så är priset alltid detsamma.

Läs gärna mer om våra kunder och våra erfarenheter