Vi är Recruitmore

Vi tänker inte bara annorlunda. Vi gör saker annorlunda som skapar lönsamhet för alla.

Vi har en vision & mission

Vår vision består av två delar som hör ihop, det ena är att arbetsplatser i Sverige ska vara utvecklande och lönsamma för både arbetstagare och arbetsgivare. Det andra är att skapa en hållbar miljö för framtida generationer. 

Recruitmore kan inte göra allt arbete på egen hand men vi kan vara en av väldigt många som bidrar till att den här visionen uppnås. Vår mission är därför att erbjuda vår rekryteringslösning till ett så lågt pris som möjligt, till så många arbetsgivare som möjligt. 

Om oss

Vi har utmanat rekryteringsbranschen sedan 2019 och har hjälpt företag i hela Sverige, från Malmö i söder till Boden i norr. Tillsammans har våra rekryterare en mycket lång och bred erfarenhet av rekrytering.