Intervju

Några tips som kanske är värdefulla för dig som är ovan att gå på intervju

Förbered dig

Innan du kommer på intervjun är det viktigt att du har läst på om tjänsten och företaget. Ha koll på vart du ska (företagets adress), vem du ska träffa och telefonnummer till den du ska träffa om du mot all förmodan råkar bli sen på grund av trafiken eller liknande. Att välja kläder kan vara svårt, försök att välja kläder efter jobbet/företaget.

När du är på plats hos företaget bör du hälsa på alla du träffar, även om ni bara ses i förbifarten. Du visar både artighet och att du har en social förmåga. Ta ögonkontakt när du hälsar på personen/personerna som du ska träffa.

Under intervjun

Under intervjun är det viktigt att du lyssnar fokuserat på intervjuaren så att du inte missar viktig information eller en fråga. Ställ gärna följdfrågor på den informationen du får, det visar att du har ett intresse för tjänsten och företaget. 

När du ska berätta om dig själv och vad du har gjort tidigare så är det viktigt att du kan berätta för intervjuaren hur dessa erfarenheter kommer passa tjänsten och företaget. Berätta inte bara om utbildningar och tidigare jobb utan ta även med privata erfarenheter, du kanske har idrottat eller varit engagerad i en förening? Det kan också vara viktiga kopplingar till tjänsten. 

Du kommer sannolikt att få typiska intervjufrågor som t.ex. är du stresstålig? tävlingsinriktad? eller liknande frågor. Undvik att bara svara ja, i stort sett alla kommer svara att de är stresståliga. Försök att istället besvara frågorna med praktiska exempel. Exempel: Berätta om en stressig situation, vad gjorde du för att lösa situationen och vad blev resultatet av dina handlingar?

Att tänka på:

- Kom i tid, 5 - 10 minuter innan 
- Visa intresse för tjänsten och företaget
- Ge tydliga och ärliga svar (även om du tror att intervjuaren vill höra något annat)
- Våga ta dig tid att tänka på svaret om du får en svår fråga, det gör inget om du är tyst i några sekunder
- Ställ frågor, det är viktigt att du tar reda på om tjänsten och företaget är rätt för dig