Skriva ett personligt brev

Beskriv hur du kommer kunna bidra till företaget

Att skriva ett personligt brev kan upplevas som svårt för många men lägger du tid på ditt brev har du en mycket bra chans att beskriva dig själv som person. Ibland kan det vara helt avgörande om du får chansen att komma på en intervju.


Exempel på hur ditt upplägg kan se ut i det personliga brevet

1. Börja med att presentera dig kort om vem du är och hur du är som person.

2. Beskriv vart du har arbetat tidigare samt utbildningsbakgrund, ej detaljerat.

3. Berätta varför du söker tjänsten och hur du passar in på tjänsten och företaget. Ett bra sätt att få fram din lämplighet är att dra kopplingar till dina erfarenheter från nuvarande anställning eller tidigare anställningar och hur de kan tillämpas på den lediga tjänsten och företaget. Har du en relevant utbildning tar du givetvis med det. På så vis kan läsaren ha lättare att förstå hur du kan bidra till företaget. 

4. Berätta kortfattat om din privata situation, exempelvis vad gör du på fritiden.

Ytterligare tips!

  • Håll det personliga brevet till en sida, annars finns det en risk att läsaren tappar intresset för att läsa vidare. 

  • Är det ett långt avstånd mellan din bostadsort och arbetsplatsen, berätta att du är beredd på att veckopendla eller flytta.

  • Kontrollera stavningen.
  • Läs upp brevet för dig själv eller någon annan för att höra om det låter bra, kanske ändrar du något till det bättre.